PAŹDZIERNIK JEST MIESIĄCEM  DOBROCI DLA ZWIERZĄT!

Pamiętajmy o naszych „braciach mniejszych”, najwierniejszych i najlepszych przyjaciołach.

Ale nie zapominajmy również o tych porzuconych, bezdomnych, głodnych i skrzywdzonych przez ludzi.

Wszystkie stworzenia ziemi
czują, jak my
wszystkie stworzenia ziemi
pragną szczęścia, jak my
wszystkie stworzenia ziemi kochają,
cierpią i umierają jak my.
A więc są one
równowartościowymi dziełami!