XVII DZIEŃ PAPIESKI POD HASŁEM „IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”

26 wolontariuszy naszej szkoły wzięło udział w zbiórce  publicznej na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości.

Nasi wolontariusze kwestowali głównie na terenie miasta. Zebrali łącznie 1566,15 zł. Podkreślali, że nie mieli żadnych problemów, traktowani byli z życzliwością i wyrozumiałością przez ofiarodawców.

W zbiórce wzięli udział:

 

Nasi wolontariusze po raz kolejny udowodnili , że idea niesienia pomocy innym jest im bliska i z powodzeniem realizują przesłanie Św. Jana Pawła II  o  potrzebie posiadania „wyobraźni miłosierdzia”.

Dziękujemy młodzi przyjaciele 🙂