NASZ GOŚĆ

W dniu dzisiejszym gościliśmy w szkole aspiranta sztabowego p. B. Machaja z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku , który wziął udział w spotkaniach z uczniami klas 7.

Spotkania dotyczyły tematu „Nieletni a prawo”, a więc problemów z którymi mogą się zetknąć młodzi ludzie, a więc :
• Czyny karalne
• Cyberprzemoc
• Środki uzależniające i dopalacze
• Wagary
• Przejawy demoralizacji

Nasz gość podkreślił  konieczność przestrzegania obowiązujących w szkole regulaminów, zwracał również uwagę na właściwe relacje między uczniami i ich stosunek do pracowników szkoły. Uczniowie klas 7  zostali poinformowani o konsekwencjach niewłaściwych zachowań. Spotkanie prowadzone było  w sposób interesujący, dostosowany do wieku uczniów.

Dziękujemy panu aspirantowi  za przeprowadzone spotkania

zdjęcia

Pierwszaki uczą się udzielać pierwszej pomocy

W dniu 23.10.2017r  uczniowie klasy 1a wzięli udział w spotkaniu z wolontariuszem Malty – Służby Medycznej panem Bartłomiejem Kuralem. Nasz gość zapoznał dzieci z podstawowym wyposażeniem ratownika medycznego, poinformował o sposobach reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i umiejętności korzystania z telefonów alarmowych. Uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mieli niepowtarzalną okazję aktywnego udziału w ćwiczeniach praktycznych.  Zajęcia prowadzone były w sposób bardzo  ciekawy i dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci.

Dziękujemy panu Bartłomiejowi za  przeprowadzenie spotkania z uczniami, za zaangażowanie i czas poświęcony na propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci oraz propagowanie idei niesienia pomocy potrzebującym w sposób najbardziej przekonywujący czyli swoim przykładem .

Dziękujemy i życzymy powodzenia

zdjęcia

Spotkanie z policjantem

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr. 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku gościliśmy pana policjanta – aspiranta Stanisława Gawlika z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Dokładnie 29.09.2017r. odbyło się spotkanie klasy I a na, którym dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem,  jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, autobusu. Nasz gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Pan policjant uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów  podczas podróży samochodem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien nosić. W dalszej części spotkania dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Na koniec spotkania pan policjant rozdał wszystkim uczniom odblaski na tornistry. Uczniowie wręczyli własnoręcznie zrobioną kartką z podziękowaniem za ciekawe i kształcące spotkanie.

zdjęcia

01. 06. 2017r. uczniowie klas II uczestniczyli w spotkaniu z wolontariuszami Malty Służby Medycznej. Uczniowie zostali zapoznani z procedurami obowiązującymi np. podczas wzywania pomocy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Niewątpliwą atrakcją był „wizyta” w karetce, zapoznanie się z jej wyposażeniem.

Dziękujemy wolontariuszom Malty za przeprowadzenie spotkań z uczniami, w czasie których mieli oni możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy oraz poznania młodych ludzi zaangażowanych w pracę na rzecz innych, prawdziwych pasjonatów, bezinteresownie niosących pomoc potrzebującym.

WARSZTATY Z KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

 

18.05.2017r. odbyły się warsztaty w klasie 2e z panią Dorotą Bieniek-Przepiórką -doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzesku oraz panią Agnieszką Triszewską Imioło z Punktu Pośrednictwa Pracy w Brzesku. Zajęcia te rozpoczęły cykl  warsztatów dla klas 2 dotyczących komunikacji interpersonalnej.

Komunikacja interpersonalna umożliwiająca nawiązywanie relacji, współdziałanie oraz wyrażanie siebie, jest nieodłącznym elementem środowiska szkolnego. Celem zajęć było przekazanie uczniom podstawowej wiedzy na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poprawienie i rozwój otwartej komunikacji  oraz doświadczenie siebie w roli słuchającego i mówiącego. Uczniowie zapoznali się z technikami pozwalającymi zwiększać umiejętność konstruktywnego słuchania oraz technikami pomocnymi w rozwijaniu umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów z aktywnym udziałem wszystkich uczniów.

Dziękujemy paniom za tak interesujące zajęcia.

WARSZTATY „CYBERPRZEMOC”

W dniu 24.04.2017r. uczniowie klas 1 uczestniczyli w warsztatach pt. „Cyberprzemoc”, prowadzonych przez panią psycholog Marlenę Podbielskowską z Pracowni Profilaktycznej Krokus. Celem zajęć było zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy, jej form i przejawów. Uczniowie dowiedzieli się jakie mogą być odczucia oraz konsekwencje przemocy w sieci dla ofiary cyberprzemocy, jak powinna zachować się ofiara i gdzie może szukać pomocy, jak powinni zachowywać się świadkowie cyberprzemocy oraz co robić, żeby zmniejszyć ryzyko zostania ofiarą cyberprzemocy. Uczestnicy warsztatów mieli również możliwość obejrzenia filmu edukacyjnego dotyczącego przemocy w sieci.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematyką prowadzonych zajęć, pracowali aktywnie  i z zaangażowaniem. Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie warsztatów.

INTERNETOWE DYLEMATY …

…czyli warsztaty z zakresu profilaktyki cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Zajęcia odbyły się 18.01.2017r , wzięli w nich  udział uczniowie klas drugich.

IMG_6699Prowadzący zajęcia omówił zagadnienia dotyczące:
• Rysu historycznego powstania sieci i tematy ogólne związane z Internetem.
• Niebezpiecznych  programów
• Przestępstw popełnianych w sieci – nielegalny podsłuch, zniszczenie zapisu komputerowego, fałszerstwo komputerowe, niszczenie dokumentów, oszustwo komputerowe, spam, obrażanie uczuć religijnych, propagowanie faszyzmu, szerzenie nienawiści na tle rasowym i etnicznym, przestępczość związana z pornografią w sieci, znieważanie, pomówienie, groźby. Omówiono również sankcje prawne związane z w/w przestępstwami.
• Nielegalnego  ściągania muzyki i filmów (ochrona praw autorskich)
• Uzależnienia od Internetu

Zajęcia z uczniami prowadzone były w sposób ciekawy, ekspresyjny, poparte licznymi przykładami z wieloletniej praktyki policyjnej prowadzącego i prezentacją multimedialną.

Mamy nadzieję, że przekazane treści poszerzą wiedzę uczniów na temat cyberprzemocy
i cyberzestępczości, zwrócą uwagę na niebezpieczeństwa czyhające w świeci, rozwiną umiejętności dotyczące konstruktywnego radzenia sobie z przemocą w sieci i zachęcą do bezpiecznego korzystania z Internetu.

Smak życia, czyli debata o dopalaczach

W dniu 12.12.2016r. uczniowie klas 2b, 2c i 2d wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Krakowski Impresariat Artystyczny Rondo. Program „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” jest instrumentem profilaktyki uniwersalnej adresowanej do młodzieży szkolnej. Jego celem jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat dopalaczy i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Realizowany w szkole program mieści się w formule edukacji metodami aktywizującymi: jego ważną częścią są zatem burze  mózgów, dyskusje, propozycje z sali, ankiety, scenki dramowe.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach, słuchała prowadzącego i zadawała pytania. Ten ważny i trudny temat został im przekazany w formie dostosowanej do ich możliwości percepcyjnych

 PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZAPLĄTANI W SIECI”

 

dsc02073

W dniu 06.12.2016r w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Brzesku odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego „ZAPLATANI W SIECI”. Konkurs dotyczący cyberprzemocy skierowany był do uczniów klas 1. Jego współorganizatorami była Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, a fundatorem nagród Burmistrz Miasta Brzeska.

Celem konkursu było:

  • propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do Internetu
  • oraz uświadomienie zagrożeń płynących z sieci.

W czasie spotkania mieliśmy możliwość obejrzenia: happeningu „Internetowe dylematy” przygotowanego przez uczniów klas 3, scenek przedstawiających problem m.innymi uzależnienia od Internetu zaprezentowanych przez uczniów klasy 2d, wysłuchania „Internetowej piosenki” oraz obejrzenia filmu nakręconego przez uczniów, nagrodzonego w  II Edycji konkursu filmowego organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Jury konkursowe przyznało 5 pierwszych miejsc i trzy wyróżnienia. Warto dodać że w konkursie wzięło udział 90 uczniów, którzy w różnorodnej formie przedstawili własne rozumienie tematu i przemyślenia dotyczące zjawiska cyberprzemocy.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, panu Burmistrzowi Miasta Brzeska za ufundowanie nagród, przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Brzesku za  współorganizację konkursu.

zdjęcia

Jak dbać o higienę zdrowia psychicznego?

Odpowiedzi na to pytanie udzielali uczniowie klas I w czasie spotkania z panią psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dniach 28 i 29.11.2016r.

W czasie zajęć uczniowie omówili czynniki wpływające na zdrowie psychiczne, a więc:

  • Właściwa dieta– czyli zdrowa, zgodna z piramidą zdrowego żywienia
  • Wypoczynek- czyli ruch i aktywność fizyczna, które bardzo dobrze wpływają na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne
  • Hobby– inaczej pasja, ważna „umiejętność” dająca wiele satysfakcji
  • Przyjaźnie, prawidłowe relacje z innymi
  • Sen– dzięki któremu regenerujemy się psychicznie i fizycznie
  • Optymizm– bardzo ważna i trudna umiejętność mająca kluczowe znaczenie dla naszej kondycji psychicznej
  • Umiejętność radzenia sobie ze stresem– uczniowie wymieniali szereg sposobów, którymi sami próbują rozładować stres: uprawianie sportów, czytanie książek, słuchanie muzyki, gry komputerowe, spotkanie z przyjaciółmi. Pani psycholog zwróciła uwagę uczniów na fakt, że wymienione przez nich sposoby radzenia sobie ze stresem są dobrymi i właściwymi sposobami. Niestety ludzie sięgają również po niedobre, szkodliwe sposoby, destrukcyjne z punktu widzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, czyli uciekają w nałogi.

Dziękujemy pani psycholog za ciekawe zajęcia i uświadomienie naszym uczniom, że człowiek jest całością i to co ma wpływ na nasze zdrowie fizyczne, wpływa również na zdrowie psychiczne.