Koncert kolęd i pastorałek 2018

„Zgiełk fajerwerków szybko przemija, pozostaje płomyk – twarz odbita w lustrze znajoma od lat, może bardziej zamyślona, weź opłatek:
„Życzę ci by Dobro mieszkało w twym sercu” pościel żłobek Maleńkiemu i zanuć kolędę, raźniej wam będzie we dwoje”

24 stycznia o godz. 17 sala gimnastyczna naszej szkoły zamieniła się w salę koncertową. Przy  pięknie przystrojonych świątecznymi dekoracjami stolikach zasiedli goście, rodzice i  nauczyciele. Swoją  obecnością zaszczyciła nas pani Dorota Wójcik, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz dyrekcja naszej szkoły: pani Małgorzata Góra i pan  Piotr Podłęcki. Historię tradycji kolędowania przybliżył wszystkim słuchaczom Ksiądz Maciej Biedroń. W koncercie wystąpili: Jaś Kotyński, Anna Adamczyk, Justyna Wołek, Szymon Kuś, Wojciech Górski,  Alicja Lechowicz, Natalia Idzik,  Karolina Kawa, Aleksandra Klecka, Weronika Pajor, Matylda Bujak oraz goście – nasi młodsi koledzy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3- laureaci szkolnego konkursu kolęd i pastorałek:  Lena Łabno, Zespół z kl. IV a,   Milena Tota, Sonia Węgrzyn,  Szymon Żak, Wojciech Mardosz, Amelia Kozioł,  Julia Zelek, Julia Palej,  Kacper Mikołajek, Zespół z kl. V a, Rozalia Zelek,  Kornelia Woda oraz Kwintet 3+2 z kl VI b.

O dobrą akustykę, brzmienie zadbał  pan dyrektor Piotr Podłęcki oraz pan Łukasz Witek. Dzięki pięknym dekoracjom, scenografii przygotowanej przez  panie Barbarę Surowiecką,  Małgorzatę Grabarz, Barbarę Jawor, Dorotę Kwaśniak, Małgorzatę Siciarz poczuliśmy na nowo klimat i nastrój świąteczny.Dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do organizacji tego koncertu. Gratuluję i dziękuję młodym artystom.

Iwona Mikołajek

YouTube Preview Image

zdjęcia

 

NASZ GOŚĆ

W dniu dzisiejszym gościliśmy w szkole aspiranta sztabowego p. B. Machaja z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku , który wziął udział w spotkaniach z uczniami klas 7.

Spotkania dotyczyły tematu „Nieletni a prawo”, a więc problemów z którymi mogą się zetknąć młodzi ludzie, a więc :
• Czyny karalne
• Cyberprzemoc
• Środki uzależniające i dopalacze
• Wagary
• Przejawy demoralizacji

Nasz gość podkreślił  konieczność przestrzegania obowiązujących w szkole regulaminów, zwracał również uwagę na właściwe relacje między uczniami i ich stosunek do pracowników szkoły. Uczniowie klas 7  zostali poinformowani o konsekwencjach niewłaściwych zachowań. Spotkanie prowadzone było  w sposób interesujący, dostosowany do wieku uczniów.

Dziękujemy panu aspirantowi  za przeprowadzone spotkania

zdjęcia

Pierwszaki uczą się udzielać pierwszej pomocy

W dniu 23.10.2017r  uczniowie klasy 1a wzięli udział w spotkaniu z wolontariuszem Malty – Służby Medycznej panem Bartłomiejem Kuralem. Nasz gość zapoznał dzieci z podstawowym wyposażeniem ratownika medycznego, poinformował o sposobach reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i umiejętności korzystania z telefonów alarmowych. Uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mieli niepowtarzalną okazję aktywnego udziału w ćwiczeniach praktycznych.  Zajęcia prowadzone były w sposób bardzo  ciekawy i dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci.

Dziękujemy panu Bartłomiejowi za  przeprowadzenie spotkania z uczniami, za zaangażowanie i czas poświęcony na propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci oraz propagowanie idei niesienia pomocy potrzebującym w sposób najbardziej przekonywujący czyli swoim przykładem .

Dziękujemy i życzymy powodzenia

zdjęcia

Spotkanie z policjantem

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr. 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku gościliśmy pana policjanta – aspiranta Stanisława Gawlika z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Dokładnie 29.09.2017r. odbyło się spotkanie klasy I a na, którym dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem,  jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, autobusu. Nasz gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Pan policjant uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów  podczas podróży samochodem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien nosić. W dalszej części spotkania dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Na koniec spotkania pan policjant rozdał wszystkim uczniom odblaski na tornistry. Uczniowie wręczyli własnoręcznie zrobioną kartką z podziękowaniem za ciekawe i kształcące spotkanie.

zdjęcia

01. 06. 2017r. uczniowie klas II uczestniczyli w spotkaniu z wolontariuszami Malty Służby Medycznej. Uczniowie zostali zapoznani z procedurami obowiązującymi np. podczas wzywania pomocy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Niewątpliwą atrakcją był „wizyta” w karetce, zapoznanie się z jej wyposażeniem.

Dziękujemy wolontariuszom Malty za przeprowadzenie spotkań z uczniami, w czasie których mieli oni możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy oraz poznania młodych ludzi zaangażowanych w pracę na rzecz innych, prawdziwych pasjonatów, bezinteresownie niosących pomoc potrzebującym.

WARSZTATY Z KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

 

18.05.2017r. odbyły się warsztaty w klasie 2e z panią Dorotą Bieniek-Przepiórką -doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzesku oraz panią Agnieszką Triszewską Imioło z Punktu Pośrednictwa Pracy w Brzesku. Zajęcia te rozpoczęły cykl  warsztatów dla klas 2 dotyczących komunikacji interpersonalnej.

Komunikacja interpersonalna umożliwiająca nawiązywanie relacji, współdziałanie oraz wyrażanie siebie, jest nieodłącznym elementem środowiska szkolnego. Celem zajęć było przekazanie uczniom podstawowej wiedzy na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej, poprawienie i rozwój otwartej komunikacji  oraz doświadczenie siebie w roli słuchającego i mówiącego. Uczniowie zapoznali się z technikami pozwalającymi zwiększać umiejętność konstruktywnego słuchania oraz technikami pomocnymi w rozwijaniu umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów z aktywnym udziałem wszystkich uczniów.

Dziękujemy paniom za tak interesujące zajęcia.

WARSZTATY „CYBERPRZEMOC”

W dniu 24.04.2017r. uczniowie klas 1 uczestniczyli w warsztatach pt. „Cyberprzemoc”, prowadzonych przez panią psycholog Marlenę Podbielskowską z Pracowni Profilaktycznej Krokus. Celem zajęć było zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy, jej form i przejawów. Uczniowie dowiedzieli się jakie mogą być odczucia oraz konsekwencje przemocy w sieci dla ofiary cyberprzemocy, jak powinna zachować się ofiara i gdzie może szukać pomocy, jak powinni zachowywać się świadkowie cyberprzemocy oraz co robić, żeby zmniejszyć ryzyko zostania ofiarą cyberprzemocy. Uczestnicy warsztatów mieli również możliwość obejrzenia filmu edukacyjnego dotyczącego przemocy w sieci.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematyką prowadzonych zajęć, pracowali aktywnie  i z zaangażowaniem. Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie warsztatów.

INTERNETOWE DYLEMATY …

…czyli warsztaty z zakresu profilaktyki cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Zajęcia odbyły się 18.01.2017r , wzięli w nich  udział uczniowie klas drugich.

IMG_6699Prowadzący zajęcia omówił zagadnienia dotyczące:
• Rysu historycznego powstania sieci i tematy ogólne związane z Internetem.
• Niebezpiecznych  programów
• Przestępstw popełnianych w sieci – nielegalny podsłuch, zniszczenie zapisu komputerowego, fałszerstwo komputerowe, niszczenie dokumentów, oszustwo komputerowe, spam, obrażanie uczuć religijnych, propagowanie faszyzmu, szerzenie nienawiści na tle rasowym i etnicznym, przestępczość związana z pornografią w sieci, znieważanie, pomówienie, groźby. Omówiono również sankcje prawne związane z w/w przestępstwami.
• Nielegalnego  ściągania muzyki i filmów (ochrona praw autorskich)
• Uzależnienia od Internetu

Zajęcia z uczniami prowadzone były w sposób ciekawy, ekspresyjny, poparte licznymi przykładami z wieloletniej praktyki policyjnej prowadzącego i prezentacją multimedialną.

Mamy nadzieję, że przekazane treści poszerzą wiedzę uczniów na temat cyberprzemocy
i cyberzestępczości, zwrócą uwagę na niebezpieczeństwa czyhające w świeci, rozwiną umiejętności dotyczące konstruktywnego radzenia sobie z przemocą w sieci i zachęcą do bezpiecznego korzystania z Internetu.

Smak życia, czyli debata o dopalaczach

W dniu 12.12.2016r. uczniowie klas 2b, 2c i 2d wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Krakowski Impresariat Artystyczny Rondo. Program „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” jest instrumentem profilaktyki uniwersalnej adresowanej do młodzieży szkolnej. Jego celem jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat dopalaczy i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Realizowany w szkole program mieści się w formule edukacji metodami aktywizującymi: jego ważną częścią są zatem burze  mózgów, dyskusje, propozycje z sali, ankiety, scenki dramowe.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach, słuchała prowadzącego i zadawała pytania. Ten ważny i trudny temat został im przekazany w formie dostosowanej do ich możliwości percepcyjnych

 PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZAPLĄTANI W SIECI”

 

dsc02073

W dniu 06.12.2016r w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Brzesku odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego „ZAPLATANI W SIECI”. Konkurs dotyczący cyberprzemocy skierowany był do uczniów klas 1. Jego współorganizatorami była Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, a fundatorem nagród Burmistrz Miasta Brzeska.

Celem konkursu było:

  • propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do Internetu
  • oraz uświadomienie zagrożeń płynących z sieci.

W czasie spotkania mieliśmy możliwość obejrzenia: happeningu „Internetowe dylematy” przygotowanego przez uczniów klas 3, scenek przedstawiających problem m.innymi uzależnienia od Internetu zaprezentowanych przez uczniów klasy 2d, wysłuchania „Internetowej piosenki” oraz obejrzenia filmu nakręconego przez uczniów, nagrodzonego w  II Edycji konkursu filmowego organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Jury konkursowe przyznało 5 pierwszych miejsc i trzy wyróżnienia. Warto dodać że w konkursie wzięło udział 90 uczniów, którzy w różnorodnej formie przedstawili własne rozumienie tematu i przemyślenia dotyczące zjawiska cyberprzemocy.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, panu Burmistrzowi Miasta Brzeska za ufundowanie nagród, przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Brzesku za  współorganizację konkursu.

zdjęcia