Erasmus+

erasmus155Lata 2014 – 2020 to okres realizacji nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji Erasmus+. Już w pierwszym roku działania programu Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku osiągnęło znaczący sukces. Szkoła pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecz- nego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na realizację projektu „Języki obce – szansą rozwoju nauczyciela i ucznia”. Koordynatorem projektu jest Małgorzata Sułek.

Pozyskane środki pozwolą na przeszkolenie dziewięciu nauczycieli, przedstawicieli różnych bloków przedmiotowych, tj. nauczycieli języków obcych, przedmiotów humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, artystycznych, a także wychowania fizycznego.

Realizacja projektu odbędzie się w okresie od 31.12.2014 roku do 30.12.2016 roku. Uczestnicy projektu wyjadą na zagraniczne kursy doskonalenia zawodowego do Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Hiszpanii.

Głównym celem projektu jest podjęcie działań, które przyczynią się do podniesienia poziomu pracy szkoły oraz do osiągnięcia wyższych europejskich standardów w nauczaniu. Udział w zagranicznych szkoleniach pozwoli na podniesienie kompetencji językowych, metodycznych oraz kulturowo – społecznych nauczycieli zaangażowanych w projekt. Będzie to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych państw oraz do nawiązania współpracy z zagranicznymi szkołami, co w przyszłości umożliwi realizację w szerszym zakresie wspólnych międzynarodowych działań i projektów wymiany uczniowskiej.

Mamy nadzieję, że działania projektowe przyczynią się do nadania naszej placówce nowego europejskiego wymiaru, a przed naszymi nauczycielami i uczniami otworzą się szersze perspektywy rozwoju. IMG_9318W ramach realizacji projektu „Języki obce – szansą rozwoju nauczyciela i ucznia” w dniach 27 lipca do 8 sierpnia 2015 roku sześciu nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w kursach języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. Były to kursy:

Contemporary English – p. Małgorzata Sułek

Language Improvement for teachers – p. Marta Kosała, p. Iwona Mikołajek, p. Marta Kania, p. Marek Łanocha, p. Łukasz Witek

Czas kursów wypełniony był praktyczną nauką języka angielskiego oraz poznawaniem angielskiej kultury. Mieliśmy możliwość poznania nauczycieli z innych krajów. Łącznie w kursie brało udział 24 narodowości. Dla nas, Europejczyków, najciekawszy był kontakt z Japończykami i Chińczykami, jako przedstawicielami egzotycznych dla nas kultur.

Zajęcia prowadzone były na wysokim poziomie. Jako nauczyciele mieliśmy możliwość obserwacji zajęć innego nauczyciela – lektora, ponieważ na czas kursu staliśmy się uczniami. Dało nam to świeższe spojrzenie na naszą pracę w Polsce. Program kulturalny umożliwił nam poznanie angielskiej kultury. Uczestniczyliśmy w zajęciach dotyczących muzyki brytyjskiej, nowoczesnych technik komunikacji poprzez kody QR, graliśmy w krokieta.

W ramach poznawania angielskiej kultury byliśmy na wycieczce w Londynie i Oxfordzie. Oczarowało nas miasto, w którym mieszkaliśmy przez dwa tygodnie kursu. Było to Cambridge. Urokliwe miasteczko z mnóstwem tzw. colleges. Jest to „coś”, czego w naszym szkolnictwie nie ma. Każdy collage ma swoje własne zaplecze. Studenci w jednym miejscu mają sale wykładowe, bibliotekę, stołówkę oraz akademiki. Całości dopełniają piękne trawniki, drzewa, kwiaty i wiele miejsc, gdzie można na świeżym powietrzu pouczyć się czy też zwyczajnie odpocząć.

Kurs pozwolił nam rozwinąć się językowo. Sprawił, że mamy więcej możliwości przygotowania ciekawych materiałów do lekcji prowadzonych w szkole.

zdjęciaKolejni nauczyciele wracają z zagranicznych szkoleń.

erasmus

W ramach programu „Erasmus+” dwie nauczycielki z naszego gimnazjum- p. M. Kubala-Szewczyk oraz p. M. Zwolak uczestniczyły w intensywnych zajęciach językowo- metodycznych w Dusseldorfie.

Warsztaty „Kreativer Deutschunterricht als Fremdsprache: Methoden und Umsetzung” były doskonałą okazją do odświeżenia znajomości języka, podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów.

Uczestnicy kursu mieli możliwość przeanalizowania własnego warsztatu pracy pod kątem dobrych aspektów oraz tych wymagających poprawy, a także spojrzeć na proces nauczania z perspektywy ucznia. Obecność nauczycieli z Węgier, Słowacji, Peru, Chorwacji, Estonii, Bułgarii i Niemiec była dobrą okazją do dyskusji na temat podejść w nauczaniu, wymiany dobrych praktyk, wzajemnego uczenia się i poznania innych systemów edukacji. Hospitacje zajęć w szkołach o charakterze międzynarodowym (szkoła niemiecka, wielonarodowościowa i japońska) dały doskonały przekrój aktywności oraz zachowań uczniów i nauczycieli na lekcjach.

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę międzynarodową poruszały różnorodną tematykę i aspekty pracy nauczyciela. Zaprezentowano nowoczesne metody i formy pracy z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych oraz autentycznych materiałów, interaktywne i aktywizujące ćwiczenia a także gry i zabawy językowe. Wszystko po to, by lekcje w naszych szkołach były jeszcze ciekawsze i atrakcyjniejsze nawet dla opornych uczniów.

Podsumowując- udział w mobilności wpłynie z całą pewnością na podniesienie jakości procesu nauczania. Uświadamia on konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w czasach rozwoju technologicznego i zmian zachodzących w społeczeństwie. Nauka przez całe życie to motto każdego nauczyciela biorącego udział w programie.

Uczestnicy kursu w Niemczech są jednomyślni, że czas spędzony na nauce został wykorzystany w pełni (niemiecka precyzja i punktualność).

Czasu wolnego nie było 🙂 Po zajęciach „w ławce”- intensywne zajęcia w terenie.

Dusseldorf słynący z musztardy i likieru ziołowego, miasto piwa i frytek wszyscy poznali od podszewki.

Cóż więcej powiedzieć? Może wystarczy powtórzyć za Heinrichem Heine, który właśnie z Dusseldorfu pochodzi:  „Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.” Pozostaje tylko zachęcić do odwiedzenia tego przyjaznego miasta, by na własnej skórze się przekonać, iż podróże kształcą…zwłaszcza te językowe…. 🙂

zdjęcia