PO WER

logo

Zagraniczne kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli naszej szkoły w ramach projektu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Już po raz drugi nasza szkoła odniosła duży sukces w pozyskiwaniu funduszy na realizację międzynarodowych projektów doskonalenia zawodowego nauczycieli. Projekt „Profesjonalna kadra szansą współczesnej szkoły” napisany przez nauczycieli naszego gimnazjum został pozytywnie oceniony i szkoła otrzymała środki finansowe na jego realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt, który rozpoczął się w bieżącym roku szkolnym będzie trwał 16 miesięcy. Głównym celem projektu jest podjęcie działań, które przyczynią się do podniesienia kwalifikacji i umiejętności  nauczycieli poszczególnych bloków przedmiotowych, a tym samym osiągnięcie wyższych standardów w nauczaniu. Warto odnotować, że poziom umiejętności językowych wszystkich nauczycieli biorących udział w szkoleniach jest na tyle wysoki, iż będą oni mogli wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach odbywających się w językach obcych, głównie w języku angielskim.

W projekcie planowany jest udział 13 nauczycieli; przedstawicieli różnych bloków przedmiotowych tj. nauczycieli języków obcych, ojczystego języka, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych oraz wychowania fizycznego.

Planowane działania projektu służyć będą doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli zgodnie z ich profilem zawodowym. Poszczególni nauczyciele uczestniczyć będą w kursach metodyczno – językowych, seminariach dotyczących dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Europy  oraz w specjalistycznych kursach przeznaczonych dla nauczycieli wychowania fizycznego. Kraje docelowe uczestników projektu to Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Portugalia oraz Słowacja. Udział w zagranicznych kursach pozwoli na pogłębienie wiedzy merytorycznej
z poszczególnych bloków przedmiotowych oraz  poznanie nowatorskich metod i form pracy na lekcjach. Będzie to również okazja do poznania różnych systemów edukacyjnych, nawiązania kontaktów oraz wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych państw. W ten sposób nasza szkoła uzyska nowy europejski wymiar w nauczaniu oraz w współpracy międzynarodowej.

Owocem zagranicznych mobilności będzie wyższy poziom kompetencji merytorycznych, językowych oraz kulturowo-społecznych nauczycieli i uczniów oraz wzrost motywacji do uczenia się języków obcych.  Zaowocuje to również otwartością na różnorodność kulturową i językową różnych państw europejskich oraz promocją własnej, lokalnej kultury wśród międzynarodowych grup nauczycieli.

Niezapomniane wrażenia po pobycie na seminarium w Hiszpanii

dsc_0278

W dniach od 18 – 26 listopada nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii tj. Beata Franczak–Wołek, Małgorzata Kołodziej–Siciarz oraz Małgorzata Sułek przebywali na seminarium szkoleniowym dla nauczycieli w południowej Hiszpanii, głównie w Sewilli. Szkolenie Las otras orillas (The Other Shores) prowadzone było w języku angielskim i dotyczyło kwestii społeczno – gospodarczych oraz bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego krajów Basenu Morza Śródziemnego.

Uczestnicy odwiedzili szereg muzeów m.in. Archivo de Indias, gdzie znajdują się zbiory map oraz pamiątki z czasów podbojów Ameryki przez hiszpańskich kolonizatorów, Atarazanas czyli dawną stocznię Sewilli, Muzeum Inkwizycji, słynny Wielki Meczet w Kordobie, który został częściowo przebudowany na katedrę o stylu gotycko-renesansowym, muzeum archeologiczne i Medinę Azahara, gdzie znajdują się ruiny X –wiecznego arabskiego kompleksu pałacowego oraz szereg innych  stanowisk archeologicznych z czasów rzymskich i fenickich. Zwiedzili Uniwersytet w Sewilli, katedrę, liczne kościoły i inne przepiękne zabytki Sewilli i okolic. Nauczyciele obserwowali środowisko przyrodnicze południowej Hiszpanii oraz Afryki Północnej, zwiedzili jaskinie, dawne młyny na rzekach, przystanie portowe, zapoznali się z rolą sztucznych zbiorników wodnych czy energii wiatrowej w Hiszpanii.

Nauczyciele uczestniczyli również w spotkaniu z przedstawicielami organizacji imigranckiej Sevilla Acoge, której głównym celem jest pomoc imigrantom przybywającym do Sewilli. Podczas spotkania poruszono kwestie problemów migrantów i skutecznej pomocy tym osobom. Uczestnicy seminarium po przepłynięciu promem przez Cieśninę Gibraltarską do Afryki mieli okazję na własne oczy zobaczyć trudną sytuację uchodźców z Maroka i innych państw afrykańskich obserwując napiętą sytuację na granicy z Marokiem i Ceutą – enklawą hiszpańską znajdującą się już w Afryce. Relacje społeczno – gospodarcze krajów Afryki Północnej z krajami Unii Europejskiej, dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Afryki oraz problemy egzystencjalne mieszkańców tego regionu bardzo szczegółowo przybliżył przewodnik marokański Abdeslam Mouden, który przez kilka dni towarzyszył grupie.

Warto zwrócić uwagę, że celem powyższego seminarium była również promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego uczestników seminarium na forum międzynarodowym. Nauczyciele naszego gimnazjum podjęli się badania pozostałości po kulturze żydowskiej w swojej okolicy. Efektem tej pracy było napisanie artykułu w języku angielskim „The traces of Jewish community in Brzesko” (Ślady społeczeństwa żydowskiego w Brzesku), który został zamieszczony w specjalnym wydaniu informacyjnym przez organizatora szkolenia. Artykuł ten poruszał kwestie wzajemnego oddziaływania kultury polskiej i żydowskiej przed drugą wojną światową oraz ukazywał pozostałości po kulturze żydowskiej obecne w zabytkach Brzeska. W artykule wspomniano również inicjatywy poświęcone pamięci brzeskich Żydów m.in. spotkanie uczniów naszej szkoły z panem Landau, przedstawicielem żydowskiej społeczności Brzeska sprzed czasów Holocaustu czy niedawny marsz pamięci z września 2016 roku. Nasi nauczyciele przetłumaczyli również wiersz „Mediterraneo” (Morze Śródziemne) z przekładu angielskiego na język polski.

Oprócz grupy polskiej w seminarium uczestniczyli nauczyciele z różnych krajów Unii Europejskiej tj. z Szwecji, Finlandii, Grecji, Bułgarii, Francji, Litwy, Niemiec oraz Hiszpanii. Była zatem doskonała okazja do nawiązania kontaktów partnerskich, wymiany doświadczeń na temat pracy w szkole, planowania wspólnych inicjatyw. Nauczyciele przygotowywali występy teatralne obrazujące zagadnienia społeczno – kulturowe poruszane podczas szkolenia, śpiewali pieśni, recytowali wiersze oraz uczestniczyli  w pokazach muzyki i tańców regionalnych.

Szkolenie to byłą wspaniałą okazją do ćwiczenia umiejętności językowych, przede wszystkim swobodnego komunikowania się w języku angielskim, ale również poznania praktycznych zwrotów w języku hiszpańskim czy nawet arabskim. „Języki obce oknem na świat” każdy uczestnik tego szkolenia w pełni zgadza się z tym stwierdzeniem!

Podsumowując, każdy dzień był wypełniony bardzo intensywnie i ciekawie, jako, że w większości były to zajęcia w terenie. Nauczycie zgodnie twierdzą, że warto podnosić kwalifikacje i doskonalić własne umiejętności. Zdobyta wiedza praktyczna zostanie wykorzystana na lekcjach i przyczyni się z całą pewnością do podniesienia jakości i atrakcyjności procesu nauczania w naszej szkole.

zdjęcia

The traces of Jewish community in BrzeskoW ramach programu ,, Erasmus+” trzech nauczycieli wychowania fizycznego z naszej szkoły: panowie Marek Łanocha, Łukasz Witek i Rafał Cichoński uczestniczyli od 26.02 do 04.03.2017 r. w mobilności ,,Skiing and swimming practical methodology structured course” na Słowacji w miejscowości Tatranske Matliare.

Krótka relacja uczestników

Od pierwszego dnia musieliśmy zmienić nasz dotychczasowy tryb życia, ponieważ zaczynaliśmy każdy dzień o 6:30, od godzinnej zabawy biegowej w okolicach hotelu  „Hutnik”, gdzie byliśmy zakwaterowani. Następnie po śniadaniu ruszaliśmy do Tatrzańskiej Łomnicy, gdzie z naszymi wspaniałymi trenerami, Ladislavem i Edit, doskonaliliśmy umiejętności narciarskie- technikę klasyczną i karvingową. Warunki na stoku były często bardzo zmienne, więc – posługując się terminologią piłkarską- mieliśmy kilkakrotnie okazję zapoznać się z murawą. Po południu najczęściej wracaliśmy na narty lub snowbord- tu często mogliśmy zademonstrować technikę saneczkową. Po powrocie do hotelu, od godziny 16 zaczynaliśmy zajęcia na basenie, gdzie doskonaliliśmy nasze umiejętności pływackie pod okiem słowackiego trenera i dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami z przyjaciółmi ze Słowacji i Częstochowy. Codziennie doskonaliliśmy nasze umiejętności językowe, szczególnie  terminologię sportową, co najlepiej wychodziło nam na wieczornych spotkaniach integracyjnych: na bowlingu, hali sportowej, bilardzie lub siłowni, gdzie często siłowaliśmy się ze słownikiem. Braliśmy udział w wycieczkach do Muzeum Rzeźb Lodowych w Tatrzańskiej Łomnicy, do Smokowca, i Muzeum Narciarstwa w miejscowości Strebske Pleso.  Z naszymi słowackimi i polskimi przyjaciółmi wymienialiśmy poglądy na temat aktywności sportowo rekreacyjnej dzieci i młodzieży w naszych krajach oraz wspierających ich w tym zakresie inicjatywach. Ten tydzień minął nam bardzo szybko i niestety musieliśmy się żegnać „ It’s so sad to say: good by my friends”

 Pozostały nam miłe wspomnienia, nowe umiejętności, doświadczenia, które zdobyliśmy na kursie i które jak się okazało, mogliśmy od razu wykorzystać w pracy z młodzieżą po naszym powrocie do szkoły.

zdjęcia