Odblaskowa szkoła

 Spotkanie z policjantem (Opublikowany 1 października 2017)

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr. 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku gościliśmy pana policjanta – aspiranta Stanisława Gawlika z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Dokładnie 29.09.2017r. odbyło się spotkanie klasy I a na, którym dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem,  jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, autobusu. Nasz gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Pan policjant uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów  podczas podróży samochodem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien nosić. W dalszej części spotkania dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Na koniec spotkania pan policjant rozdał wszystkim uczniom odblaski na tornistry. Uczniowie wręczyli własnoręcznie zrobioną kartką z podziękowaniem za ciekawe i kształcące spotkanie.

zdjęcia


Konkurs „Odblaskowa szkoła”  (Opublikowany 12 października 2017)

Uczniowie klasy 1a uczą się bezpiecznych zachowań na drodze. Klasa przystąpiła do konkursu „Odblaskowa szkołą”. W zawiązku z tym pilnie uczą jak bezpiecznie zachować się na drodze, w szkole i w domu. Jedną z form były zajęcia  świetlicowe w czasie których „pierwszaki” wykonywały znaki drogowe.  Uczniowie z prawdziwym zaangażowaniem pracowały dobrze się przy tym bawiąc, a przede wszystkim uczyły się i poznawały znaki drogowe.


Lekcja: Świeżaki  uczą pierwszaki  (Opublikowany 17 października 2017)

W ramach udziału  naszej szkoły w akcji ODBLASKOWA SZKOŁA  uczniowie klasy 3d zorganizowali zajęcia mające na celu obserwację różnych sytuacji, które mogą zdarzyć się na drodze oraz wyćwiczenie nawyku bezpiecznego przejścia przez jezdnię.  Wszyscy uczniowie mieli założone kamizeli odblaskowe oraz dodatkowe elementy odblaskowe.

Serdecznie dziękujemy pani Patrycji Chmurze za ufundowanie kamizelek odblaskowych dla wszystkich uczniów klasy 1a oraz dostarczenie opasek odblaskowych.


„Bezpieczni na drodze”  (Opublikowany 19 października 2017)

To tytuł happeningu, który w dniu 18 października 2017r. przeprowadzili uczniowie klasy 7b dla swoich młodszych kolegów z klasy pierwszej.

Uczniowie propagowali wśród pierwszaków świadome i bezpieczne zachowania na drodze. Zachęcali do korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych, które pomagają w ograniczaniu zagrożeń w ruchu drogowym.

Na zakończenie dzieci z klasy pierwszej wzięły udział w konkursie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań na drodze. Rywalizacja była zacięta…

Happening i konkurs wiedzy odbył się w ramach „Odblaskowej szkoły”

zdjęcia


Odblaski zapewniają nam bezpieczeństwo!  (Opublikowany 19 października 2017)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzesku przystąpiła do  VIII edycji  małopolskiego konkursu „Odblaskowa Szkoła”  w związku z tym na terenie szkoły, ale również poza jej murami organizowane są różnego rodzaju akcje m.in. promujące noszenie elementów odblaskowych.

Dzięki współpracy z policjantami z Komendy Powiatowej Policji  w Brzesku zorganizowano spotkania  mające na celu edukację uczniów klasy 1 w zakresie ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.  Pod opieką policjanta dzieci miały okazję przećwiczyć bezpieczne przechodzenie przez jezdnię. Uczniowie starszych klas przygotowali ulotki promujące noszenie elementów odblaskowych.
Podczas akcji informacyjnej dzieci rozdawały seniorom ulotki.

zdjęcia


Pierwszaki uczą się udzielać pierwszej pomocy  (Opublikowany 23 października 2017)

W dniu 23.10.2017r  uczniowie klasy 1a wzięli udział w spotkaniu z wolontariuszem Malty – Służby Medycznej panem Bartłomiejem Kuralem. Nasz gość zapoznał dzieci z podstawowym wyposażeniem ratownika medycznego, poinformował o sposobach reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i umiejętności korzystania z telefonów alarmowych. Uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mieli niepowtarzalną okazję aktywnego udziału w ćwiczeniach praktycznych.  Zajęcia prowadzone były w sposób bardzo  ciekawy i dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci.

Dziękujemy panu Bartłomiejowi za  przeprowadzenie spotkania z uczniami, za zaangażowanie i czas poświęcony na propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci oraz propagowanie idei niesienia pomocy potrzebującym w sposób najbardziej przekonywujący czyli swoim przykładem .

Dziękujemy i życzymy powodzenia

zdjęcia


Uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Bezpieczna droga do szkoły”.  Wszystkie prace były ciekawe i pomysłowe, a najlepsze z nich zostały nagrodzone. Pan Dyrektor wręczył uczniom dyplomy i nagrody oraz zachęcił do licznego brania udziału w różnych konkursach.

Dyplomy i nagrody otrzymali również uczniowie, którzy wykazali się dużą wiedzą  w konkursie  o bezpieczeństwie w ruch drogowym „Kodeks Ucznia”.

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

zdjęcia